Spring naar inhoud

Maand: juli 2020

Van de plantage naar het spoor

In mijn nog te verschijnen familiekroniek beschrijf ik hoe generaties Rutten eeuwenlang een agrarisch leven leiden totdat de Europese landbouwcrisis dat vrijwel onmogelijk maakt. Veel mensen trekken daarom vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw naar de stad; daar laten zij zich omscholen voor een beroep in de publieke sector, zoals het onderwijs en de spoorwegen. Anderen kiezen ervoor om te emigreren.

Geen historisch-maatschappelijk fenomeen is zo goed te herleiden tot mijn eigen familiegeschiedenis als de trek naar de stad. Mijn betovergrootvader, Jan Rutten, werd op 8 juli 1893 in Venlo be├źdigd als spoorwegbeambte en zou er tot aan zijn pensioen in 1931 een baanwachtershuisje bestieren. De voorouders aan mijn moederskant, de familie Cornelissen, maakten eenzelfde transformatie door, al waren zij niet actief in de akkerbouw.