Spring naar inhoud

Maand: oktober 2020

Viruswaanzinnigen en de beperkingssystematiek

In aflevering 2 van de reeks met weerleggingen van juridische kwakzalverij op internet (hier lees je deel 1) gaat het over verboden viruswaanzindemonstraties. De Hoge Raad had toch ‘bekrachtigd’ dat demonstraties niet hoeven te worden aangemeld? De wet kent immers geen bepaling die dat verplicht. Totaal irrelevant voor de vraag of een demonstratie mag worden verboden, maar deze stelling was wel de aanleiding tot de uiteenzetting die nu volgt.